Vad är generaliserad ångestsyndrom?

Generaliserad ångestsyndrom (GAD) är överdriven ångest, oro, kontinuerlig oro och spänning som upplevs de flesta dagar under minst 2 månader. GAD-drabbade kan ha svårt att kontrollera oro över ett antal olika situationer, inklusive arbete, familjesaker, personligt ansvar, ekonomi och personliga relationer. GAD kännetecknas av en tendens att oroa sig för mindre eller hypotetiska situationer som ofta leder till oro för själva orons symtom; man känner sig orolig över att man oroar sig. GAD-patienter har ofta svårt att kontrollera sin oro, med minst tre av följande sex symtom under en minst sexmånadersperiod:

Rastlöshet

Trötthet

Svårighet att koncentrera sig

Irritabilitet

Muskelspänning

Sömnstörning

Kognitiv beteendeterapi är den erkända behandlingen som valts för generaliserad ångest. KBT innebär att förändra eller förändra relationen till negativa tänkande processer, lära sig praktiska tekniker för att lindra oro och hantera beteendemässiga och emotionella undvikandemönster som upprätthåller ångest.

Det läggs särskild tonvikt på den kognitiva processen med “oro”, problemlösningskompetens och normalisering av ångestkänslor och sensationer. I behandlingen ingår även utvecklande av exekutiv förmåga till att lära sig att tänka om sina tankar (s.k. metakognitiv förmåga). GAD-behandling kan också innebära att hantera osäkerhetsintolerans och användningen av oro som känslomässig undvikande.