Om mig

Innan jag kom på att jag ville utbilda mig till psykoterapeut passade jag på att skaffa mig en hel del livserfarenheter som jag anser vara en fördel i mitt möte med patienter.

Som terapeut är jag kreativ och lösningsfokuserad och lägger stor vikt vid respekt och omtanke om vad som är hjälpsamt för patienten.
Jag är utbildad och legitimerad psykoterapeut från Svenska Institutet för Kognitiv Beteendepsykoterapi. Utbildningen var inriktad mot det som kallas tredje vågens KBT och omfattar Schematerapi, Acceptance and Commitment terapi (ACT) och Compassion fokuserad terapi (CFT). Utöver det har jag en fil kand. i klinisk psykologi.

Jag är auktoriserad genom Svenska föreningen för KBT-terapeuter, SFKBT, vilket borgar för att jag följer de regler som finns om dokumentation och sekretess.