Vad är panikångest

En panikattack är en plötslig och intensivt överväldigande period av rädsla, oro och fysisk nöd. Panikattacker varar normalt från tre till tjugo minuter och involverar ofta skrämmande fysiska och emotionella reaktioner. Detta kan inkludera extrem oro för att förlora kontrollen, svimma av, kollapsa eller dö. Panikattacker är vanliga, nästan 30% av befolkningen har upplevt en panikattack någon gång i livet.

Även om panikattacker är mycket oroande, är de inte farliga och orsakar inga fysiska eller psykologiska skador. Panik är en emotionell och fysiologisk reaktion på våra biologiska nedärvda försvarsstrategier som försätter oss i kamp eller flykt, och kan behandlas effektivt med hjälp av kognitiv beteendeterapi.

En panikattack involverar vanligtvis minst fyra av följande symtom:

-Bröstsmärta eller obehag

-Frossa eller värmevällningar

-Frånkoppling (känslor av overklighet)

-Rädsla för att förlora kontrollen

-Känna sig yr, ostadig, luddig eller svag

-Illamående eller bukbesvär

-Hjärtklappning eller förhöjd hjärtfrekvens

-Känslor av andnöd eller kvävning

-Svettningar

-Skakningar

Panikattacker är ofta felaktigt förknippade med hjärtproblem eller rädsla för hjärtattacker. Detta beror på att vissa av känslorna eller symtomen kan kännas på liknande sätt. Om du upplever oförklarlig bröstsmärta bör du i första hand konsultera din läkare eller kvalificerad vårdpersonal för att utesluta eventuella hjärtproblem eller farliga symtom.

Panikattacker lämnar också ofta obehagliga minnen efter sig efter som man inte vill vara med om det igen. Därför kan man börja undvika situationer eller platser där man fått en panikattack och detta skapar nya problem i ens vardag och förstärker rädslan för att det ska hända igen.

Under dessa omständigheter är KBT och ACT effektivt  för att förändra de negativa tankarna som upprätthåller rädslan och därigenom minska ångestsymtomen.