Vad är PTSD?

PTSD är en reaktion på ett verkligt eller uppfattat hot mot förlust av liv eller allvarlig skada. Orsakerna till trauma är olika, men kan omfatta olyckor, övergrepp, naturkatastrofer, kraschar, våldtäkt, sexuella eller fysiska övergrepp, försummelse av barn, sömn och militärstrid. PTSD kan påverka individer som personligen upplever traumat, de som bevittnar det, de som är involverade i återhämtning eller räddning, såväl som vänner eller familjemedlemmar.

PTSD kan sammanfattas som ofrivilliga påminnelser och minnesbilder av den traumatiska händelsen. Ofta triggas minnesbilder av en lukt, ett ljud eller något annat sinnesintryck som påminner om traumat. Att återuppleva händelsen kan trigga starka känslor som översvämmar den drabbade och som inte går att kontrollera. Det kan i sin tur utlösa skräck eller vredesutbrott.

Symtom på PTSD visar sig oftast några veckor efter traumat men kan ta månader eller år.

 

-Återupplever traumat i form av minnesbilder som tränger sig på och tar allt fokus (kan vara i vaket tillstånd eller i mardrömmar)

-Undvikande beteende kring allt som påminner om traumat, detta kan leda till social isolering

-Överdriven vaksamhet

-Lättskrämd

-Lättirriterad

-Plötsliga vredesutbrott

-Koncentrationssvårigheter

-Sömnproblem

-Minnesförlust

KBT fungerar genom att identifiera och förändra de kognitiva mönstren som upprätthåller den traumatiska reaktionen. Detta inbegriper också graderad beteendexponering och återuppbyggande för att bidra till känslomässig kontroll och personlig motståndskraft. 

ACT fokuserar på att förbättra den psykologiska flexibiliteten i för att kunna leva ett rikt, meningsfullt och uppfyllande liv. Detta förskjuter fokus från att försöka flytta “bort från” vad vi inte vill, till att flytta “mot” vad vi vill och värderar i livet.