Vad är Tinnitus?

Tinnitus är ljud som inte kommer utifrån och som bara du kan höra. Ljudet varierar från person till person, men det vanligaste är att man hör en högfrekvent ton eller ett surrande, tjutande eller brusande ljud, ofta med en elektrisk karaktär. Det drabbar de flesta av oss någon gång under livet när vi utsatt oss för kraftiga ljud, som en varning om att vi överbelastat hörselnerven och försvinner efter några dagar eller veckor.  Men för en del kommer ljudet aldrig att försvinna. Det kan vara mer eller mindre besvärlig, men för vissa är ljudet ständigt närvarande och besvären medför att deras livskvalitet försämras med nedsatt koncentrationsförmåga, man blir ledsen, deprimerad,  irriterad, arg, orolig, kan inte sova och tinnitus drabbar en socialt och på arbetet.

Även om behandlingen inte syftar till att bota din tinnitus kommer du att få lära dig att skifta fokus från din tinnitus och förändra de negativa känslor, ilska och nedstämdhet som tinnitus medför, lära dig att acceptera symtomen i stället för att kämpa emot eller kontrollera dem, vilket kommer att minska stress och frustration i vardagen och på jobbet.

– Lär dig att skifta fokus från din tinnitus.

– Hantera negativa känslor som rädsla, ilska och nedstämdhet som din tinnitus medför.

– Lär dig att acceptera symtomen istället för att kämpa emot dem eller försöka kontrollera dem.

– Ändra dina beteendemönster.

– Minska stress i vardagen och på jobbet som påverkar besvären.

KBT och ACT har visat sig vara mycket effektivt för att kunna leva ett rikt liv trots att man har tinnitus. Metastudier har visat att mera än 60% av de som genomgått KBT-behandling upplever att ljudet inte är lika obehagligt eller störande som tidigare.