Vad är tvångssyndrom?

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) är ett mycket störande ångestrelaterat problem som drabbar cirka 1,2% av befolkningen. OCD involverar vanligtvis tre ömsesidiga processer. För det första, påträngande och återkommande negativa tankar, som skapar påträngande och störande bilder. För det andra obsessioner som involverar intensivt ältande, oro eller självtvivel och för det tredje repetitiva neutraliserande beteenden, benämnda tvång. 

De negativa påträngande tankar och tvångssätt är mycket störande och ofta motbjudande och obehagliga för individen. Det repetitiva beteendet eller ritualerna accepteras som irrationella men mycket vanliga och ofta svåra att bryta. OCD kan kallas “Covert” när tvångstankar och tvångsinstruktioner är internaliserade som mentala vanor eller rutiner, eller “Overt”, när de tvångsmässiga  handlingarna är externt observerbara och involverar repetitiva beteenden eller ritualer. OCD är en spektrumsjukdom och förekommer ofta tillsammans med andra ångest eller humörproblem inklusive generaliserad ångest, panikstörning, social ångest och depression.